diumenge, 22 de juliol del 2012

Manifest de l’Assemblea de Personal Docent Interí i Substitut

Manifest de l’Assemblea de Personal Docent Interí i Substitut

El sistema públic d'educació és un dels pilars fonamentals de la nostra societat que ha de permetre superar l’actual situació de crisi econòmica, política i social, a més a més, és la garantia de la cohesió social i de la igualtat d’oportunitats.

L’educació és un dret humà intrínsec i un mitjà indispensable per poder gaudir d'altres drets humans i, per tant:

· L 'educació ha de ser possible . El Govern de la Generalitat assumeix el pagament dels professors i infraestructures per tal que totes les persones puguin accedir a una educació bàsica.

· L 'educació ha de ser accessible a tots els sectors sense segregar les persones per motius de classe social, gènere, llengua o cultura.

· L 'educació ha de ser acceptable o amb un contingut rellevant, no discriminatori, de qualitat i impartit per professionals competents.

· L 'educació ha de ser adaptable perquè evolucioni segons les necessitats de la societat
en cada moment.

Les polítiques del Departament d'Ensenyament constitueixen un atac al dret de la nostra societat a l'educació. Per fer-li front l’Assemblea de Personal Docent Interí i Substitut manifesta públicament que:

1. No assistirem impassibles al desmantellament del sistema públic d'educació. Defensem l'escola pública en la que creiem i per això lluitarem colze a colze amb la resta de la Comunitat Educativa, per aconseguir un sistema públic de qualitat, inclusiu, democràtic, participatiu i dotat dels recursos materials i personals adequats, en totes les etapes educatives, de les escoles bressol fins a la universitat, passant per la formació d’adults i l'educació en el lleure.

2. Denunciem l’ERO encobert que el Departament d’Educació ve aplicant des de fa almenys dos anys, que ja ha deixat sense feina més de 1000 docents i en deixarà uns dos mil més el proper curs. La necessitat d'ensenyar no ha desaparegut, per tant, la Comunitat Educativa no pot prescindir d'aquests ensenyants, ja que garanteixen l'atenció a l'alumnat i la qualitat en l'educació pública, en un curs en que s´incorporaran 15.000 alumnes més i hi haurà 1480 jubilacions que no es cobriran.

3. Demanem que el Departament d'Ensenyament no suprimeixi professorat en cap dels nivells educatius, cap línia als centres, ni en cap servei educatiu perquè els professionals de l'Ensenyament no representem una despesa sinó una inversió.

4. Denunciem que s’ha negat la possibilitat de tenir una plaça fixa de docent al personal interí i substitut aprovat i no seleccionat en les oposicions del 2011 per culpa de la reducció de places que el govern va aplicar un mes abans de les mateixes i reclamem aquests llocs de treball, guanyats amb unes oposicions aprovades en temps i forma.

5. Rebutgem l’augment d’una ràtio docent-alumnes que fins ara ja s’ha mostrat excessiva per a l’adequada atenció de la diversitat a l’aula.

6. Exigim la cobertura de totes les substitucions des del 1r dia. Això és el què els nostres representants sindicals van signar amb els responsables d’Educació i no pot convertir-se en paper mullat. Si cal retallar despeses salarials que comencin per dalt i no pel col·lectiu més vulnerable.

7. Insistim en la idea que les retallades en educació comportaran una davallada sense precedents en la qualitat de l’ensenyament públic i dificultarà enormement l´organització pedagògica dels centres i la coordinació entre els professionals, minimitzant els serveis educatius i impossibilitant l’atenció a la diversitat, per molt que ens esforcem els diferents col·lectius implicats.

8. Denunciem que el Departament d'Ensenyament no ens permetrà treballar a jornada completa i reclamem el nostre dret a un lloc de treball digne i en igualtat de condicions. Rebutgem la triple escala salarial que, “de facto”, se’ns imposa a tot el col·lectiu amb la privació de tasques per uns i més càrrega efectiva del treball per altres, ja que només cobrarem i treballarem les hores lectives, fet que ens suposarà una reducció salarial de fins a un 15%. Les hores de dedicació al centre i de coordinacions entre l´equip docent les haurà de sustentar el personal docent funcionari i el personal interí.

9. Exigim el cobrament del mes de juliol per aquelles persones que hagin treballat més de sis mesos durant el curs i que hagin realitzat la formació establerta en el mes de juliol.

ASSEMBLEA DE PERSONAL DOCENT INTERÍ I SUBSTITUT

Podeu baixar el document en pdf per imprimir i signar aquí.


INSTRUCCIONS:
S'han d'omplir tots els camps amb lletra majúscula.
Envieu aquest plec de signatures quan estigui ple a: Apartat de correus núm. 20013 08080 Barcelona

Les dades de les persones signants només seran utilitzades per a donar suport a la petició de l'Assemblea de Personal Docent Interí i Substitut al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya per tal que no suprimeixi cap lloc de treball durant el curs 2012-2013 i incrementi la inversió en tots els nivells educatius.

dilluns, 16 de juliol del 2012

10 Juliol - Audiència pública


El proper 10 de juliol hi ha audiència pública al Districte de Sants-Montjuïc a les 19 hores, assistirem per demananar un possicionament al manifest entregat el passat mes de juny al qual s'hi han adherit la majoria d'escoles i centres públics de Sants i també algunes entitats.

Quedem a les 18 hores a la plaça davant el Miquel Bleach, per fer un taller de pancartes amb els nens i nenes, veniu de groc i portaeu coses per fer cartells i pancartes.

La idea és entrar amb els nens una estona i que els nens marxin, perquè no aguantar fin el final i quedar una representació sense nens.

Veure notícia aquí.

Articles rel.lacionats amb les retallades en educació

Aquí podeu trobar articles que parlen de les retallades en educació:

El 3 - Assemblea Groga Sants a l'Audiència pública Districye del 10 juliol 2012.
La Burxa 156, pàg 3.
Carrer 121 varies pàgines.