dimarts, 5 de juny de 2012

6 Juny Última Cassolada del curs


El proper dimecres 6 de juny es convoca l'última cassolada del curs, serà a les 17 hores a la Plaça de Sants.

Us animem a participar, veniu de groc i amb coses per fer soroll.

Aquest dia es farà entrega a la seu del districte del manifest que s'està recollint a tots els centres del barri i s'entregarà a la seu del districte.

MANIFEST:


EN DEFENSA DE L’EDUCACIÓ PÚBLICA I DE LA SEVA QUALITAT
La comunitat educativa de Sants,  Hostafrancs, Badal i la Bordeta, davant les recents mesures que han pres els nostres governants i que porten a una situació molt greu, que repercuteix, directament, en la QUALITAT DE L’EDUCACIÓ PÚBLICA, manifestem el nostre rebuig i la nostra indignació.
Alhora, per tal de fer possible un ENSENYAMENT PÚBLIC DE QUALITAT, equitatiu i democràtic exigim al Govern de la Generalitat, al Departament d’Ensenyament i a l’Ajuntament de la ciutat que:
 1- Aturi totes les retallades: de recursos econòmics, d’infraestructures, de personal docent i no docent... Tant les anunciades com les ja efectuades.
 2- Augmenti la inversió en educació pública des del 3,4% actual fins al 6% del PIB, com a punt de partida, tal com recomanen els organismes internacionals, ajustant les inversions i els recursos destinats als centres públics a les necessitats socials i educatives reals dels entorns en què aquests es trobin.
3- Fomenti la participació de la Comunitat Educativa i de les administracions locals, i hi arribi aa cords, abans de prendre i desplegar qualsevol mesura.
4- Aturi i elimini l’entrada de la gestió privada tant a l’Ensenyament Públic com als serveis complementaris i de reforç.
5- Garanteixi una ràtio docents/alumnes adequada per evitar la massificació a les aules i fer possible una atenció de qualitat a totes les necessitats educatives de l‘alumnat.
 6- Asseguri una educació inclusiva i no segregadora, amb els recursos necessaris.
7- Doti els centres públics amb els recursos d’espais i infraestructures imprescindibles per tal de poder desenvolupar una tasca educativa de qualitat, i aprovi les partides pressupostàries necessàries perquè aquests centres recuperin el poder adquisitiu i facin front amb garanties a les seves despeses de funcionament.
 8- Mantingui i creï places gratuïtes suficients en centres de gestió pública a l’etapa educativa de l’educació infantil de primer cicle (0 -3).
9- Ampliï l’oferta pública de la Formació Professional, els Programes de QualificacióProfessional Inicial, la Formació de Persones Adultes i el Batxillerat.
10- Defensi l’ Universitat Pública gratuïta i de qualitat, i hi garanteixi l’accés a tota la societat, independentment de qualsevol condicionant socioeconòmic, i impulsi una reflexió real i veritablement participativa sobre la seva organització i els seus objectius.
11- Asseguri una gestió pública, democràtica, participativa i directa als centres públics educatius
Perquè els professionals de l’educació s’estimen la seva feina, perquè gaudeixen fent-la. Perquè tota la comunitat educativa volem que aquest país tiri endavant i volem que els infants d’ara siguin persones amb cultura, educació, crítiques, amb capacitat de decisió i bons ciutadans i ciutadanes no podem assumir aquesta degradació de l’Educació Pública i lluitarem per la seva qualitat.

Comunitat educativa de Sants, Hostafrancs, Badal i La Bordeta
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada